FANDOM


Sovyetler Birliğitopu Sovyettopu veya SSCBtopu ilk Sosyalist toptu. Kapitalistlerden nefret eder. 1922'de Ekim Devrimi ile birleşti ve 1991'de dağıldı. Kapitalist Burger'i kaldırabilir. 1917'de Ekim Devrimi'nde kuruldu ve 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak birleşti.

Ruhunun hala etrafta dolaştığı ve Rusyatopu'na etki ettiği söyleniyor. Dirilmeyi bekliyor.

Sovyetler Birliğitopu kapitalist domuzları yok etmek istiyor. Ayrıca işçi sınıfını ezen çoğu dinden nefret ediyor.

Tarih

Başlangıcı (1917-1939)

Sovyetler Birliğitopu 1903 yılında Rusya İmparatorluğutopu'nun komünist çocuğu olarak doğdu.